Pomóżmy dzieciom w święta

Grudzień 4, 2008

Reklamy
Złote myśli Jana Pawła II

Złote myśli Jana Pawła II

Złote myśli Jana Pawła II – Henryk Jurand w PDF

Zbiór ten jest efektem dogłębnej lektury części dorobku Papieża Jana Pawła II. Jest to wyjątkowy wybór ponad 600 fragmentów myśli i uszeregowanych tematów wybranych z encyklik papieskich, adhortacji i listów apostolskich, orędzi, kazań, przemówień i homilii.

_______________________________________

Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu ze mną się spotkasz?
Ze mną, który także przemijam?…
Zatrzymaj się
− to przemijanie ma sens!
Potok się nie zdumiewa,
lecz zdumiewa się człowiek!
Kiedyś temu zdumieniu
nadano imię „Adam”.
Zatrzymaj się…
…we mnie jest miejsce spotkania
„z Przedwiecznym Słowem”
Jeśli chcesz znaleźć źródło
musisz iść do góry, pod prąd.
Gdzie jesteś źródło?
Cisza.
Dlaczego milczysz?
Jakże starannie ukryłeś
tajemnicę twego początku.
Pozwól mi wargi umoczyć
w źródlanej wodzie,
odczuć świeżość.
Jan Paweł II
Tryptyk rzymski [Fragment]

_______________________________________

Ab imo pectore O swej misji i o sobie
Bóg
Chrystus
Cierpienie
Cywilizacja i zagrożenia
Człowiek
Demokracja
Ekumenizm
Europa
Grzech
Kobieta
Kościół
Kultura
Media
Miłość
Młodzież
Naród
Niegodziwość
Ojczyzna
Pokój
Polityka
Polska
Powinności
Praca
Prawa człowieka
Prawda
Przebaczenie
Religia
Rodzina
Społeczeństwo
Sprawiedliwość
Wartości
Wiara
Wojna
Wolność
Życie

_______________________________________

Ab imo pectore
O swej misji i o sobie
Jeśli pewnego dnia choroba dotknie mego umysłu
i zaciemni rozum, to już teraz poddaję się Tobie tym
poddaniem, które potem zyska swą kontynuację
w milczącej adoracji.
Gdybym pewnego dnia miał się położyć na długo,
pozostając bez świadomości, to pragnę, aby każda
godzina, którą dane mi będzie w taki sposób przeżyć,
była nieprzerwanym dziękczynieniem, a moje ostatnie
tchnienie było także tchnieniem miłości.
Wówczas, w takiej chwili, moja dusza prowadzona ręką
Maryi, stanie przed Tobą, aby na wieki wyśpiewywać
Twoją chwałę.
1985

_______________________________________

Papież chce być waszym głosem – głosem niemogących mówić lub niesłyszanych!
Spotkanie z Indianami, 1979

Dzielę z wami ten czas naznaczony fizycznym cierpieniem, ale płodny w cudownym zamyśle Boga.
Lourdes, 14–15 VIII 2004

Składam moje cierpienie w ofierze za Kościół i świat.
Inauguracja pontyfikatu, 22 X 1978

I wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja – Jan
Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia,
wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz
z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech
zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!
Przemówienie, plac Zwycięstwa, 2 VI 1979

Powołali mnie z dalekiego kraju, ale jednocześnie
w chrześcijańskiej wierze i tradycji.
Canterbury, 29 V 1982

Niektórzy w Europie uważają, że papież nie powinien
tak podróżować. Powinien siedzieć w Rzymie tak jak
dawniej. Nieraz słyszę takie rady, czytam w gazetach.
Natomiast ludzie tutejsi mówią: Bogu dzięki, że tu
przyjechałeś, bo tylko jak tu przyjedziesz, to wiesz,
kim jesteśmy! A nie możesz być naszym papieżem,
jeżeli nie będziesz nas znał. […] I to utwierdza mnie
w przekonaniu, że przyszła pora na to, ażeby biskupi
rzymscy – papieże – stali się nie tylko następcami
Piotra, ale także naśladowcami Świętego Pawła, który
– wiadomo – spokojnie nie usiedział.
Zair, 4 V 1980

Wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wy−
pełnił do końca misję, którą zlecił mi Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mojego życia i posługi…
Totus Tuus, Maria.
2002

Biskup Rzymu powinien osobiście gorliwie włączyć się
w modlitwę o nawrócenie, które jest niezbędnie potrzebne

Piotrowi, aby mógł on służyć braciom. Serdecznie proszę, aby modlitwę tę podjęli wierni Kościoła
katolickiego i wszyscy chrześcijanie. Niech wszyscy
modlą się wraz ze mną o to nawrócenie.
Encyklika Ut unum sint, 1995

To mój obowiązek: robić wszystko, co możliwe, aby Syn
Człowieczy, gdy przyjdzie, mógł znaleźć wiarę na ziemi.
1998

Papież jest przekonany, że ludzie mogliby się wreszcie
nauczyć wyciągać wnioski z przeszłości. Tak, w imię Boga,
proszę wszystkich, aby oszczędzili ludzkości kolejnych
wojen, szanowali ludzkie życie i rodzinę, by starali się
zasypać przepaść między bogatymi a ubogimi, by zrozumieli, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich.
Rzym, 2000

Przewodnictwo biskupa Rzymu ma byæ przewodzeniem
w miłośœci.
Canterbury, 29 V 1982
—–
Abyœcie się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was
umiłowałem.
Homilia, Błonie Krakowskie, 2002
—–
Kiedy dzisiaj, w uroczystość Zesłania Ducha ŚŒwiętego
Roku Pańskiego 1979, siêgamy do tych fundamentów,
nie możemy nie słyszeć –obok języka naszych własnych
przodków –także innych języków słowiańskich i pobratymczych,
którymi wówczas zaczął przemawiać
szeroko otwarty wieczernik dziejów. Nie może zwłaszcza
nie słyszeć tych józyków pierwszy w dziejach papież
– Słowianin.
Chyba na to wybrał go Chrystus, chyba na to prowadził
go Duch ŒŚwięty, ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła
wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów
i języków, które wciąż jeszcze brzmią obco dla ucha
nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich,
anglosaskich, celtyckich.
Tak, Chrystus tego chce, Duch ŚŒwięty tak rozrząda.
Pielgrzymka do Polski, 3 VI 1979
—–
ŒŚwiadomość „nieużytecznego sługi” jest we mnie coraz
silniejsza wœród tego wszystkiego, co się wokół mnie
dzieje– i myœślę, że mi z tym dobrze.
Pamięć i tożsamoœść, 2005

Czytaj dalej…